Cod Captcha:
Can't read the image? click here to refresh!
Sunt de acord cu Politica de confidentialitate.
 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, operatorul de date SC MONTEXPERT GROUP ARG SRL ( Pensiunea Clasic) se obliga sa administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectarii datelor este de informare client cu privire la serviciile turistice oferite, operare rezervari , facturare servicii turistice, contactare turisti.
În vederea îndeplinirii scopului ante-menţionat, sunt de acord să fiu contactat pe telefon, e – mail sau SMS de către operator sau împuterniciţii săi.
Deşi nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină imposibilitatea prelucrării datelor şi implicit, a rezervarii serviciilor turistice. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment, gratuit şi fără nicio justificare prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către SC MONTEXPERT GROUP ARG SRL , Str Eroilor 16, Curtea de Arges , sau pe e-mail: office@pensiunea-clasic.ro. Vă informăm cu privire la faptul că, datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte tari.
Dacă unele informaţii din datele despre dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pentru a putea face modificările care se impun.
Va rugam sa cititi Politica de confidentialitate!